42201 Beretinec

Trg Hrvatskih branitelja 1

Osnovano 25.06.2010., članica ZKUU VŽ od 24.03.2011.

Ilija Fijok – predsjednik, 042 731 444, 098 396 715

Email: ilija.fijok@vz.t-com.hr

Dobrivoj Trakoštanec - tajnik, 042 731 422, 091 892 3576


KUD ”Ježek” Beretinec ima 140-ak članova. Folklorna sekcija djeluje u tri uzrasne grupe. Najmlađa okuplja djecu od 4 do 10 godina starosti, srednja od 10 do 15 godina starosti, a najstarija grupa članove starije od 15 godina. Folklorna sekcija izvodi narodne plesove Zagorja, Međimurja i Podravine. Voditelji folkora su Nikolina Lisičak i Nikola Trakoštanec, a koreograf je Pjerino Hrvaćanin. Folklorna sekcija nastupila je na Smotri dječjeg folklora u Trnovcu Bartolovečkom 2011. g, na smotri „Anino 2011“ u Beletincu, a 2013. u Kutini na državnom natjecanju dječjih folklornih grupa.

Tamburaška sekcija djeluje u dvije grupe. Mlađa grupa, organizirana kao Škola tambure, radi na glazbenom opismenjavanju i učenju sviranja tambure. Starija grupa nastupa samostalno, te prati folklornu sekciju i ženski vokalni sastav. Voditelj tamburaške sekcije je gospodin Franjo Plantak. Sekcija prati folklornu sekciju na svim njihovim nastupima, a od samostalnih nastupa bilježe nastup na Smotri glazbenog stvaralaštva djece i mladeži Varaždinske županije 2012. godine, zatim na Županijskoj smotri tamburaških sastava i orkestara 2012. i 2013. godine kada osvaja 1. mjesto, da bi na državnoj smotri u Dugom Selu 2013. godine tamburaški sastav osvojio 2. mjesto.

Ženski vokalni sastav trenutno broji devet aktivnih članica, a izvodi popularne kajkavske, klapske i strane skladbe dvoglasno, troglasno i četveroglasno, a cappella te uz pratnju tamburaškog orkestra. Voditeljica sekcije je Rosana Cepanec. Sastav je 2012. godine sudjelovao na Smotri pjevačkih zborova i pjevačkih sastava Varaždinske županije. Sudjeluje u svim domaćim manifestacijama, a često nastupa i na humanitarnim koncertima, te koncertima drugih KUD-ova i sličnih udruga.