42250 Lepoglava

Kardinala Alojzija Stepinca b.b.

Email: mirjanakos4@gmail.com

Osnovano 2005., članica ZKUU VŽ od 20.02.2006.

Štefanija Bizek – predsjednica, 042 791 157