42240 Ivanec

Salinovec 108

Email: kud.salinovec01@gmail.com

Članica ZKUU VŽ od 19.10.2007.

Valentina Posavec – predsjednica, 099 500 4166


KUD Salinovec je stalni sudionik županijskih smotri folklora, a 2010. godine je odabrano da predstavlja Varaždinsku Županiju i na državnoj smotri u Čakovcu. U društvu djeluje folklorna sekcija, dječja folklorna sekcija i tamburaška.