42225 Breznički Hum

Breznički Hum b.b.

Web: www.limenaglazba-svmartin.hr

Osnovana 18.11.2001., članica ZKUU VŽ od 29.04.2004.

Đuro Majcen – predsjednik, 098 171 9327, 042 626 221

Franjo Kropek – tajnik, 098 167 6069, 042 618 099

Email: franjo.kropek@vz.t-com.hr


Limena glazba Sv.Martin iz Brezničkog Huma osnovana je sa ciljem očuvanja, promicanja i unapređivanja glazbene kulture na području Općine Breznički Hum, Županije Varaždinske i Republike Hrvatske. Za osnivanje limene glazbe u Brezničkom Humu zaslužan je g. Slavko Vrhovec, nekadašnji ravnatelj Osnovne škole Breznički Hum.

Sa radom orkestra počelo se u veljači 1998. godine gdje se na prvom sastanku okupilo dvadesetak samoukih glazbenika i simpatizera puhačkih glazbala različite dobi. Prvi učitelji bili su glazbeni pedagog g. Valentin Košćak i prof. Željko Kovačević. Nakon godinu i pol dana od početka rada orkestra došlo je do kraćeg prekida.

Današnji tajnik g. Franjo Kropek na vlastitu inicijativu ponovo saziva članstvo i dogovora sa stručnim ljudima kako bi nadalje mogli voditi orkestar. Time pokreće ideju da se orkestar i službeno registrira i tako je 18.11.2001. god. održana osnivačka Skupština orkestra. Od tada je Limena glazba Sv.Martin registrirana Kulturno umjetnička udruga kao puhački orkestar, a nešto kasnije postaje članicom HSK i ZKUU-VŽ.

Sredinom 2003. godine na mjestu voditelja/dirigenta orkestra je g. Vedran Malogorski koji sa orkestrom radi do kraja 2006.godine. Početkom 2007.god. dolazi g. Stjepan Šobak profesionalni glazbenik i djelatnik orkestra HV i koji sa Limenom glazbom Sv.Martin iz Brezničkog Huma radi sve do danas. Spominjemo i prof. g. Stjepana Katalenića , svojevremeno i dirigenta puhačkog orkestra grada Ludbrega koji je podosta surađivao sa Limenom glazbom i upućivao orkestar ka određenim ciljevima te nesebično pomagao savjetima kada je to bilo najpotrebnije.

Orkestar Limene glazbe danas broji 42 člana. Od 2003.g. limena glazba redovno sudjeluje na županijskim smotrama puhačkih orkestara. Svake se godine održava koncert povodom dana Općine Breznički Hum. Vrijedno je spomenuti da je 2008. godine održan jubilarni koncert povodom 10. godišnjice rada i djelovanja limene glazbe.